El Plat o la Vida
Creative Commons License

Que no et donguin panga per peix

La panga, producte o aliment? La panga es un producte força habitual en el menjadors escolars, en el documental “El plat o la vida” volem valorar tot els punts per diferenciar els productes dels aliments.

PANGA MAIRE
HABITAT: PISCIFACTORIA MAR
LLOC D’ORIGEN: VIETNAM/XINA MARESME
ALIMENTACIÓ: PINSO TRANSGÈNIC NATURAL
TREBALL: PRECARI BEN REMUNERAT
PREU: 3,79€/k MENÚ 0,37€ 7,80€/K MENÚ 0,78€
KM,TRANSPORT: 9.000 KM 0 KM
ENERGIA: CONGELAT 1 MES FRESC 1 DIA
Descobreix a
‘El Plat o la Vida’
fins a quin punt els aliments s’han transformat en productes per alimentar l’afany d’algunes empreses i com això està destruïnt el treball de petites agricultores de proximitat i cultiu ecològic, està generant un terravestall en alguns menjadors de col·lectivitats i de retruc, com potser afectarà en un futur a la qualitat de vida dels nostres filles i fills. De l’experiència viscuda per una cuinera, descobriu que és possible un concepte de menjador sostenible tant ecòlogicament com econòmica i com es pot a dur a terme un projecte així d’esquenes a empreses que venen productes i no pas aliments.