El Plat o la Vida
Creative Commons License

Estàs més estressada que una gallina ponedora, dites 2011

Cada cosa pel seu temps, i les figues per l’agost. (Pierre Pora)
Cada cosa sempre trobaràs i la temporada oblidaràs, Dites 2011

Qui menja bo, caga pudent. (Isidor Cleofé Quevedo)

Qui menja malament, té restrenyiment, Dites 2011

Si la lluna toca el menjar, ja el pots llençar. (Jordi Tarrida i Subirana)

Si la lluna toca el menjar, ja el pots congelar, Dites 2011

En el documental “El plat o la vida” podrem conèixer el valor de la proximitat i la temporalitat per una alimentació saludable. Volem recuperar el sentit comú del que parlant les dites.

Descobreix a
‘El Plat o la Vida’
fins a quin punt els aliments s’han transformat en productes per alimentar l’afany d’algunes empreses i com això està destruïnt el treball de petites agricultores de proximitat i cultiu ecològic, està generant un terravestall en alguns menjadors de col·lectivitats i de retruc, com potser afectarà en un futur a la qualitat de vida dels nostres filles i fills. De l’experiència viscuda per una cuinera, descobriu que és possible un concepte de menjador sostenible tant ecòlogicament com econòmica i com es pot a dur a terme un projecte així d’esquenes a empreses que venen productes i no pas aliments.