El Plat o la Vida
Creative Commons License

Viatjes més que els aliments

Sóc al menjador de l’escola
i vaig a descobrir món
El meu equipatge és el plat i la forquilla
el  meu transport la cadira.

1a parada Marroc: mongetes tendres
2a parada Egipte: patates
3a parada China: pomes

A la comarca del Maresme tenim pagesos que cultiven mongetes tendres i patates. Al documental “El plat o la vida” podrem conèixer tot el potencial de la proximitat: pagesia, salut i sostenibilitat.

La paella globalitzada: http://www.youtube.com/watch?v=ky88zfaGUtk

Descobreix a
‘El Plat o la Vida’
fins a quin punt els aliments s’han transformat en productes per alimentar l’afany d’algunes empreses i com això està destruïnt el treball de petites agricultores de proximitat i cultiu ecològic, està generant un terravestall en alguns menjadors de col·lectivitats i de retruc, com potser afectarà en un futur a la qualitat de vida dels nostres filles i fills. De l’experiència viscuda per una cuinera, descobriu que és possible un concepte de menjador sostenible tant ecòlogicament com econòmica i com es pot a dur a terme un projecte així d’esquenes a empreses que venen productes i no pas aliments.