El Plat o la Vida
Creative Commons License

Primer la bombolla immobiliària, ara l’alimentària

Goldman & Sachs, és propietària d’una de les grans multinacionals de restauració, al nostre país serveixen 22 milions de menjars anuals. Després de les hipoteques subprime, ara els menús escolars; molt de compte!

Per aquestes empreses no hi ha cap diferència entre vendre hipoteques impossibles de pagar o plats impossibles de menjar, comprar totxos o varetes de peix, comprar pladur o panga.

De la vivenda al plat, les empreses busquen nous mercats i l’alimentació es un negoci rodó; poden especular amb els preus dels aliments bàsics, guanyar concursos fets a mida i omplir el plat de no res.

La Generalitat aplica retallades socials i congela el preu del menú escolar, la crisis alimentària està íntimament lligada a la crisis econòmica.

Gustavo Duch, Revista “Sobiranía alimentaria, biodiversidad y culturas”

Especulació alimentaria (video)

Podem canviar aquesta realitat amb serveis de menjador gestionats per empreses petites que comprin directament al productor, podem fer les coses per desconeixement però al mateix temps també les podem aprendre; al documental “El plat o la vida” veurem una escola bressol que viu aquest aprenentatge.

Descobreix a
‘El Plat o la Vida’
fins a quin punt els aliments s’han transformat en productes per alimentar l’afany d’algunes empreses i com això està destruïnt el treball de petites agricultores de proximitat i cultiu ecològic, està generant un terravestall en alguns menjadors de col·lectivitats i de retruc, com potser afectarà en un futur a la qualitat de vida dels nostres filles i fills. De l’experiència viscuda per una cuinera, descobriu que és possible un concepte de menjador sostenible tant ecòlogicament com econòmica i com es pot a dur a terme un projecte així d’esquenes a empreses que venen productes i no pas aliments.