El Plat o la Vida
Creative Commons License

Mans enlaire, ha vingut l’inspector de sanitat!

Mans enlaire, ha vingut l’inspector de sanitat!

La cuinera titulada, els aliments manipulava
tota temperatura controlada, tota taula desinfectada
sanitat controlada, qualitat despreocupada.

Per alimentar és necessari que sanitat i qualitat es treballin conjuntament, si només treballem la sanitat és com controlar una caixa buida per garantitzar que està sencera.

Descobreix a
‘El Plat o la Vida’
fins a quin punt els aliments s’han transformat en productes per alimentar l’afany d’algunes empreses i com això està destruïnt el treball de petites agricultores de proximitat i cultiu ecològic, està generant un terravestall en alguns menjadors de col·lectivitats i de retruc, com potser afectarà en un futur a la qualitat de vida dels nostres filles i fills. De l’experiència viscuda per una cuinera, descobriu que és possible un concepte de menjador sostenible tant ecòlogicament com econòmica i com es pot a dur a terme un projecte així d’esquenes a empreses que venen productes i no pas aliments.