El plat o la vida | el documental » Botiga
El Plat o la Vida
Creative Commons License

Botiga

Des de CLARABOIA a causa de la gran demanda de còpies en DVD del documental tant en la seva versió original, com en versió subtitulada en castellà en alta qualitat, hem realitzat una petita tirada de “El Plat o la Vida” en la seva versió original i subtitulada en ambdós idiomes.
Si voleu obtenir una còpia i la voleu recollir a les nostres oficines o bé que us la fem arribar al vostre domicili, utilitzeu el següent formulari facilitant el màxim de dades.Descobreix a
‘El Plat o la Vida’
fins a quin punt els aliments s’han transformat en productes per alimentar l’afany d’algunes empreses i com això està destruïnt el treball de petites agricultores de proximitat i cultiu ecològic, està generant un terravestall en alguns menjadors de col·lectivitats i de retruc, com potser afectarà en un futur a la qualitat de vida dels nostres filles i fills. De l’experiència viscuda per una cuinera, descobriu que és possible un concepte de menjador sostenible tant ecòlogicament com econòmica i com es pot a dur a terme un projecte així d’esquenes a empreses que venen productes i no pas aliments.